Rechtswinkel Nunspeet

Wat is de rechtswinkel?

 • Stichting Rechtswinkel Nunspeet
  Stichting Rechtswinkel Nunspeet is op gericht op 13 september 2019. Stichting Rechtswinkel Nunspeet wil juridische hulp voor iedereen bereikbaar maken. Iedereen kan terecht bij de rechtswinkel. De rechtswinkel behoudt zich wel te allen tijde het recht voor om personen of groepen van personen af te wijzen. De rechtswinkel is bedoeld voor (minder bedeelde) particulieren en kleine bedrijven.
 • Vertrouwelijk
  Alles wat u met de medewerkers van de Rechtswinkel bespreekt blijft tussen gesloten deuren. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
 • Vragen met een juridische achtergrond
  U kunt bij de rechtswinkel terecht met al uw vragen die een juridische achtergrond hebben. Dit kan bijvoorbeeld een vraag zijn over een conflict met uw werkgever of een geschil met een leverancier, maar ook over een discussie met uw huisbaas over verhoging van de huur of een ruzie met uw buren over de overhangende takken van een boom. Strafzaken behandelen we echter niet inhoudelijk, wel kunnen we informatie geven over de verloop van de procedure. Binnenlopen kan tijdens de wekelijkse inloopspreekuren van de rechtswinkel. Tijdens deze spreekuren zitten er medewerkers van de rechtswinkel klaar om uw juridische vragen te beantwoorden.
 • Rechtswinkeliers
  De medewerkers van de rechtswinkel (rechtswinkeliers) zijn voornamelijk rechtenstudenten. Ook zijn enkele afgestudeerde juristen als vrijwilliger werkzaam bij de rechtswinkel. De rechtenstudenten hebben bepaalde vakken gehaald, waardoor zij voldoende kennis hebben opgedaan om uw vragen goed te kunnen beantwoorden. De studenten kunnen bij de rechtswinkel praktijkervaring opdoen en tegelijkertijd iets teruggeven aan de maatschappij. Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Wat doet de rechtswinkel?

 • Gratis juridisch advies geven
  Stichting Rechtswinkel Nunspeet geeft gratis juridisch advies aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Doel van de rechtswinkel is een wegwijzer te zijn voor iedereen die te maken heeft met juridische vragen of problemen. Omdat de rechtswinkel het belangrijk vindt dat haar diensten voor iedereen toegankelijk zijn, worden er geen kosten in rekening gebracht voor het gegeven advies.
 • Doorverwijzen
  Als de rechtswinkel niet in staat is u goed te adviseren of er voor de afhandeling van uw geschil een advocaat of andere hulpverlener nodig is, dan zal de rechtswinkel u doorverwijzen. De rechtswinkel zal u ook doorverwijzen als er geprocedeerd moet worden. Als u een lager inkomen heeft, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Op http://www.rechtsbijstand.nl/ kunt u kijken of u hiervoor in aanmerking komt en wat uw eigen bijdrage is.

Hoe werken de spreekuren?

 • Spreekuren
  Tijdens de spreekuren kunt u gewoon binnenlopen. Een afspraak maken is niet nodig! Nadat u binnen bent gekomen, neemt u plaats in de wachtkamer. Zodra de medewerkers van de rechtswinkel tijd voor u hebben, wordt u opgehaald. Let wel, dit kan even duren. Het kan zijn dat onze medewerkers druk bezig zijn met het helpen van een andere cliënt. Als u aan de beurt bent, zullen de medewerkers ongeveer 15 minuten de tijd voor u hebben om uw vraag in kaart te brengen. Hierna zal het advies volgen.
 • Meenemen
  Vergeet niet alle documenten die van belang (kunnen) zijn mee te nemen naar het spreekuur. De rechtswinkel behandelt de door u verstrekte documenten en gegevens uiteraard met de grootst mogelijke discretie. De medewerkers van de rechtswinkel zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot deze gegevens en uw privacy.
 • Geen aansprakelijkheid rechtswinkel
  Bij het geven van adviezen wordt door de vrijwilligers van de rechtswinkel zeer grote zorgvuldigheid betracht. Ook wordt, als dat nodig is, een ervaren jurist geraadpleegd. Een advies blijft echter een advies. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te beslissen wat u met het advies doet. De rechtswinkel kan dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden met betrekking tot de uitvoering of de gevolgen van het advies.

Laatst gepubliceerd

Lees hier onze laatst gepubliceerde blogs.

Wilsgebreken: wat zijn het en wat kunnen ze betekenen voor uw overeenkomst?
Wilsgebreken: wat zijn het en wat kunnen ze betekenen voor uw overeenkomst?
Auteur: Demi Grootkarzijn
Wacht niet, maar speel open kaart!
Wacht niet, maar speel open kaart!
Auteur: Corian Oudshoorn
Arbeidsrecht: De beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Arbeidsrecht: De beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Auteur: Thomas van ‘t Hul

Verder lezen?