Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?

Auteur: Jonneke Vink

Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?

Een helaas veelvuldig voorkomend probleem is ruzie en strijd omtrent de betaling van kinder- of partneralimentatie. Over het al dan niet betalen, of over het deels betalen… of helemaal niet! Om u te helpen wanneer u zich in een dergelijke situatie bevindt, worden in deze blog de stappen besproken die u in een dergelijk geval kunt nemen. 

Uw ex-partner dient alimentatie te betalen in het geval dit met elkaar is afgesproken. Een dergelijke afspraak kan zijn vastgesteld in de echtscheidingsovereenkomst of in een ouderschapsplan. Ook andere afspraken die u heeft gemaakt kunnen gelden, u moet deze afspraken wel kunnen bewijzen. Het kan ook zijn dat de partner- of kinderalimentatie is vastgesteld door de rechter. 

Vóór het nemen van meer officiële stappen is het van belang om het gesprek te openen. Indien mogelijk, treedt in gesprek met uw ex-partner en vraag daarin om de betaling van alimentatie. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u een brief schrijven aan uw ex-partner met het verzoek van betaling van de alimentatie. Het is verstandig om deze brief per post of per e-mail te versturen. Heeft u namelijk het bewijs nodig dat de ander uw brief heeft ontvangen, bijvoorbeeld voor de rechter, dan is het voldoende indien uw ex-partner schriftelijk op uw brief of e-mail heeft gereageerd. Mocht uw ex-partner echter niet reageren, dan is het verstandig om de brief per aangetekende post te versturen, een kopie van de brief voor uzelf te bewaren en het verzend- en ontvangstbewijs van de brief te bewaren. U heeft dan voldoende bewijs indien vervolgstappen noodzakelijk zijn. 

Een eventuele vervolgstap indien u hiervoor openstaat en de mogelijkheid daartoe heeft, zou kunnen zijn om in gesprek te treden met uw ex-partner middels een mediator. Meestal is mediation meestal sneller en goedkoper dan het inschakelen van een advocaat. Wanneer u een laag inkomen en weinig spaargeld hebt kunt u recht hebben op een ‘toevoeging’. De overheid neemt dan de kosten van de mediator voor haar rekening, u betaalt echter wel een eigen bijdrage. De mediator doet de aanvraag voor de toevoeging, de Raad voor Rechtsbijstand beslist of u hier recht op heeft. 

Mocht het bovenstaande niet tot enig resultaat leiden, dan kunt u ook hulp vragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Daarvoor dient u een rechtelijke uitspraak omtrent de partner- en/of kinderalimentatie te hebben. Daarnaast dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • Uw ex-partner heeft tenminste 1 maand (een gedeelte van) de alimentatie niet betaald;
  • De betalingsachterstand bedraagt tenminste €10,00;
  • De betalingsachterstand is niet ouder dan 6 maanden; 
  • Uw ex-partner weet op welke bankrekening de alimentatie betaald dient te worden. 

Het LBIO int de alimentatie bij uw ex-partner en keert deze aan u uit. De kosten die hieraan verbonden zijn, moeten door uw ex-partner worden betaald. Voor u zijn geen kosten verbonden aan uw hulpvraag aan het LBIO. 

Woont uw ex-partner in het buitenland, dan kan het LBIO is sommige gevallen nog steeds helpen. Uw ex-partner dient dan woonachtig te zijn in één van de landen waar het LBIO afspraken mee heeft. Zie hiervoor [https://lbio.nl/inning-alimentatie/internationale-alimentatie/internationale-alimentatie-betalen/welke-landen-zijn-aangesloten/].

Heeft u geen rechterlijkerechtelijke uitspraak over de partner- en/of kinderalimentatie, dan dient u deze eerst te verkrijgen voordat u een hulpvraag bij het LBIO in kunt dienen. Voor deze rechtszaak bent u verplicht om de hulp van een advocaat in te schakelen. Hieraan zullen kosten verbonden zijn. Ook voor het inschakelen van een advocaat indien u een laag inkomen en weinig spaargeld heeft, is het mogelijk om een ‘toevoeging’ te krijgen. De overheid betaalt dan de kosten van de advocaat voor u, u betaalt nog wel een eigen bijdrage. De toevoeging wordt aangevraagd door uw advocaat en de Raad voor Rechtsbijstand beslist of u hier recht op heeft. 

Indien u een officieel document van een notaris heeft waarin de alimentatieafspraken zijn vastgesteld, dan hoeft u de rechter niet in te schakelen. U kunt dan de deurwaarder om hulp vragen. De deurwaarder kan een dagvaarding uitvaardigen indien uw ex-partner niet betaalt. Aan het inschakelen van een deurwaarder zijn wel kosten verbonden, alhoewel deze kosten bij een geslaagde incasso vaak zullen worden verhaald op uw ex-partner en aan u zullen worden teruggekeerd.

Mocht het naar aanleiding van deze blog niet helemaal duidelijk zijn welke situatie voor u van toepassing is of heeft u andere juridische vragen, dan verwijzen we u graag naar het contactformulier op de website of loop binnen tijdens een van onze spreekuren. Graag tot ziens in onze rechtswinkel!

 Afbeelding: Bron: Unsplash

Laatst gepubliceerd

Lees hier onze laatst gepubliceerde blogs.

Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Auteur: Geerten ten Bolscher
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Auteur: Jonneke Vink
Wat is kinderalimentatie?
Wat is kinderalimentatie?
Auteur: Jonneke Vink

Verder lezen?