Wat is kinderalimentatie?

Auteur: Jonneke Vink

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie

Het komt vaak voor dat kinderen na scheiding bij één van de ouders gaan wonen, deze ouder wordt de verzorgende ouder genoemd. Met de andere, niet-verzorgende, ouder wordt een omgangsregeling getroffen. Deze niet-verzorgende ouder heeft een wettelijke onderhoudsplicht, ook wel kinderalimentatieplicht genoemd. In deze blog zal in het kort de belangrijkste informatie met betrekking tot de kinderalimentatie voor u op een rijtje worden gezet. 

De hoogte van de kinderalimentatie is mede afhankelijk van de omgangsregeling. Hoe meer omgang de niet-verzorgende ouder heeft, hoe minder alimentatie hij of zij betaalt. Het alimentatiebedrag kan onderling worden afgesproken (en door de rechter worden bekrachtigd) of door de rechter worden vastgesteld. Onder het kinderalimentatiebedrag vallen alle kosten voor de kinderen zoals: eten, drinken, kleding, sport, kinderopvang, muziekles, etc. Onderling, bijvoorbeeld in het ouderschapsplan of de echtscheidingsovereenkomst, kunnen hieromtrent andere of uitgebreidere afspraken worden gemaakt. Ook kunnen daarin afspraken worden gemaakt over zaken zoals schoolgeld, zakgeld, etc. Worden omtrent een specifiek onderdeel geen duidelijke afspraken gemaakt, dan vallen deze kosten onder de kinderalimentatie. 

Wanneer de rechter kinderalimentatie vaststelt wordt rekening gehouden met:

  • De behoefte van het kind; 
  • De omgangsregeling;
  • Het gezinsinkomen; 
  • De draagkracht; 
  • De hoogte van het kindgebonden budget. 

Wanneer sprake is van een omgangsregeling, komt de niet-verzorgende ouder in aanmerking voor zorgkorting. Deze korting is afhankelijk van het aantal dagen dat de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zijn. 

Gemiddeld aantal dagen per week bij niet-verzorgende ouder Zorgkorting kinderalimentatie
Minder dan 1 dag 5%
1 dag 15%
2 dagen 25%
3 dagen 35%

Partijen mogen van deze percentages afwijken indien zij daarover goede afspraken hebben gemaakt.

De alimentatieplicht geldt tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt of financieel zelfstandig is. Alimentatie wordt tot het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, betaalt aan de verzorgende ouder. Daarna wordt alimentatie tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt of financieel zelfstandig is, betaalt aan het kind zelf. Gaat het kind tussen de leeftijd van 18-21 jaar nog naar school of studeert hij of zij, dan loopt de alimentatieplicht door. Gaat het kind werken en kan hij of zij zichzelf onderhouden dan kan de niet-verzorgende ouder mogelijk stoppen met het betalen van alimentatie. Daarbij is het belangrijk dat de niet-verzorgende ouder eerst overlegt met het kind of informeert bij een specialist. 

Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze blog nog vragen hebben, voelt u zich dan vrij om contact op te nemen via het contactformulier op de website of loop binnen tijdens een van onze spreekuren. Graag tot ziens in onze rechtswinkel!Afbeelding: Bron: Tineke van der Eems

Laatst gepubliceerd

Lees hier onze laatst gepubliceerde blogs.

Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Auteur: Geerten ten Bolscher
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Auteur: Jonneke Vink
Wat is kinderalimentatie?
Wat is kinderalimentatie?
Auteur: Jonneke Vink

Verder lezen?