Een ouderschapsplan: wat is het én wanneer is het noodzakelijk?

Auteur: Jonneke Vink

Een ouderschapsplan: wat is het én wanneer is het noodzakelijk?

Feit of fictie: Wanneer ouders uit elkaar gaan is een ouderschapsplan noodzakelijk.

Het komt tegenwoordig veel voor, maar het is nooit makkelijk: ouders met (minderjarige) kinderen besluiten uit elkaar te gaan. Daarbij komen veel moeilijke emoties en kwesties naar voren. Omwille van de bescherming van de belangen van het kind is daarom wettelijk verplicht gesteld dat ouders een Ouderschapsplan opstellen. Dit geldt zowel in geval van echtscheiding als bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract waarbij (minderjarige) kinderen betrokken zijn. In deze blog zal worden toegelicht hoe u een ouderschapsplan kunt opstellen en welke afspraken in het ouderschapsplan moeten en kunnen worden opgenomen. 

Een ouderschapsplan is een document waarin ouders afspraken maken over de opvoeding van het kind na de (echt)scheiding. Aan het maken van een ouderschapsplan hoeven geen kosten verbonden te zijn. Een plan dat u en uw ex-partner gezamenlijk opstellen en ondertekenen is rechtsgeldig. Wanneer u er samen niet uitkomt, of sprake is van een vechtscheiding, kan het nodig zijn om de hulp van een mediator in te schakelen. Daaraan zullen kosten verbonden zijn. 

In het ouderschapsplan staan alle afspraken die u en uw ex-partner hebben gemaakt over uw kinderen. Het ouderschapsplan omvat in ieder geval een omgangsregeling. Er gelden geen wettelijke vereisten voor de omgangsregeling, u bent vrij om deze naar eigen inzicht in te richten. Bij het vaststellen van de regeling is het verstandig om afspraken te maken omtrent: 

 • Het gezag (gezamenlijk of één ouder);
 • De verdeling van zorg en opvoeding (op welke dagen het kind bij u of uw ex-partner is, wie de kinderen haalt/brengt);
 • Bij welke ouder het kind ingeschreven staat bij de gemeente; 
 • Afspraken omtrent reizen met de kinderen (toestemming andere ouder vereist, locatie paspoorten).

Naast de omgangsregeling bevat het ouderschapsplan ook afspraken omtrent kinderalimentatie en aanvullende financiële afspraken omtrent de opvoeding van de kinderen. Het komt vaak voor dat de kinderen na scheiding bij één van de ouders gaan wonen, deze ouder noemt men de verzorgende ouder. De andere ouder, de niet-verzorgende ouder genoemd, dient aan de verzorgende ouder kinderalimentatie te betalen. Voor meer informatie omtrent de vaststelling van kinderalimentatie verwijs ik u graag naar onze blog Kinderalimentatie

Ook is het verstandig om aanvullende financiële afspraken te maken, bijvoorbeeld:

 • Kinderbijslag en het kindgebonden budget;
 • Schoolgeld;
 • Hobby’s, sport of muziekles;
 • Cadeautjes voor kinderfeestjes; 
 • Zakgeld; 
 • Bijzondere uitgaven (zoals bril, nieuwe fiets, beugel, verjaardagscadeau)

Het is verplicht om de kinderen bij de opstelling van het ouderschapsplan te betrekken. Voor kinderen ouder dan 12 jaar geldt zelfs dat zij een geldende stem hebben bij de opstelling van het plan. Het is van belang dat het kind voelt dat er naar hem of haar geluisterd wordt. Daarnaast schept het ouderschapsplan duidelijkheid en zekerheid voor kinderen in een heel onzekere periode. Het is daarom ook van belang dat uit het ouderschapsplan blijkt hoe de kinderen bij de opstelling van het document zijn betrokken. Belangrijke afspraken waarbij het van belang kan zijn om het kind te betrekken, zijn bijvoorbeeld:

 • Afspraken omtrent schoolkeuze;
 • Afspraken omtrent ouderavonden;
 • Regels omtrent huiswerk;
 • Betaling van studiekosten en schoolbenodigdheden;
 • Noodcontact school (één ouder of beiden);
 • Afspraken vervoer naar familie, bijzondere gelegenheden, activiteiten, sportclub en vriendjes;
 • Belangrijke opvoedregels en consequenties;
 • Wie kleding koopt voor/met het kind; 
 • Op welke manier het kind contact houdt met uw ex-partner, wanneer hij of zij bij u is en andersom;
 • Welke ouder verzekeringen afsluit voor het kind; 
 • Hoe vaak u en uw ex-partner afspreken om te overleggen over de kinderen en hoe u deze informatie met elkaar uitwisselt

Met betrekking tot kinderen van 18 jaar en ouder is een ouderschapsplan niet verplicht. Wel is het verstandig om afspraken te maken over het financieel onderhouden van kinderen tot zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. 

Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze blog nog vragen hebben of een andere juridische vraag hebben: u bent van harte welkom in onze rechtswinkel. U kunt uw vraag van tevoren stellen via de website of via info@rechtswinkelnunspeet.nl , maar schroom ook zeker niet om even binnen te lopen tijdens een van onze spreekuren. Wij helpen u graag met elke juridische vraag. Graag tot ziens!

 



Afbeelding: Bron: Unsplash

Laatst gepubliceerd

Lees hier onze laatst gepubliceerde blogs.

Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Auteur: Geerten ten Bolscher
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Auteur: Jonneke Vink
Wat is kinderalimentatie?
Wat is kinderalimentatie?
Auteur: Jonneke Vink

Verder lezen?