Dwaling

Auteur: Pieter van Hartingsveldt

Dwaling

Cees heeft sinds zijn meerderjarigheid altijd in het koetshuis op het landgoed van zijn ouders in Utrecht gewoond. Omdat hij is afgestudeerd, maakt hij zich op om te gaan verhuizen naar Den Haag. Hij is op zoek naar een representatieve huurwoning, waar hij zijn ouders en vrienden zal kunnen ontvangen. Via een advertentie in de krant is hij op het spoor gekomen van een huis in de Van Beuningenstraat. Cees is onder de indruk van de rustige voorname uitstraling van de straat. Hij schrikt wel als de huurprijs wordt genoemd. Na een lichte aarzeling zegt hij tegen verhuurder Verburg dat de buurt precies is zoals hij dat wenst, met een rustige en voorname uitstraling. Hij accepteert het bod en sluit een huurovereenkomst voor twee jaar.
Wat Cees niet weet, is het volgende. Een maand voor het sluiten van de huurovereenkomst heeft de gemeente Den Haag definitief besloten dat het pand tegenover het huis van Verburg een opvangtehuis voor daklozen en verslaafden zal worden. Verburg heeft zich over het opvangtehuis nooit druk gemaakt. Ze verwacht dat de overlast zal meevallen.
Op de dag van de verhuizing raakt Cees door een praatje met zijn nieuwe buren op de hoogte van het opvangtehuis.
Hij is zeer ontstemd en wil zo snel mogelijk weer zijn intrek nemen in het koetshuis van zijn ouders.

Bovenstaande casus brengt ons bij een juridisch leerstuk die we kunnen vinden in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek: dwaling. Dwaling is één van de vier wilsgebreken die de wet kent. Met wilsgebrek wordt bedoeld: een gebrek bij het vormen van de wil van een verkoper of koper. Er zijn drie situaties die een beroep op dwaling kunnen laten slagen.
In de eerste plaats is er sprake van dwaling wanneer de overeenkomst niet zou zijn gesloten als de foutieve informatie wél juist was voorgesteld.
In de tweede plaats kan er een beroep op dwaling worden gedaan wanneer de wederpartij wist of had moeten weten dat de dwalende partij de overeenkomst niet zou hebben gesloten indien de informatie wél juist was voorgesteld.
In de derde plaats spreken we van dwaling wanneer beide partijen over de foutieve informatie beschikten en de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten.

Het gevolg van dwaling is het juridische begrip ‘vernietigbaarheid’, wat erop neerkomt dat de gesloten overeenkomst kan worden vernietigd. Juridisch gezien heeft de rechtshandeling dan nooit plaatsgevonden. Eventuele prestaties, zoals geldbedragen, kunnen worden teruggevorderd.

In onze casus is er sprake van de tweede situatie: Verburg wist van de komst van een opvanglocatie. Daarnaast wist zij dat Cees juist voor deze woning ging omdat hij op zoek was naar een nette en rustige buurt. Ze had daarom kunnen weten dat deze overeenkomst niet zou zijn gesloten indien Cees op de hoogte was van de komst van de opvanglocatie. Er is dus sprake van dwaling. Juridisch gezien heeft de overeenkomst nooit bestaan, waardoor Cees weer zijn intrek kan nemen in het koetshuis van zijn ouders.

Het bovenstaande schetst op een eenvoudige wijze dat het belangrijk is om bij het aangaan van overeenkomsten te beschikken over de juiste informatie en ook op zoek te gaan naar de goede informatie. Op die manier kunnen dwalingen worden voorkomen.Afbeelding: Photo by Icons8 Team on Unsplash

Laatst gepubliceerd

Lees hier onze laatst gepubliceerde blogs.

Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Auteur: Geerten ten Bolscher
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Auteur: Jonneke Vink
Wat is kinderalimentatie?
Wat is kinderalimentatie?
Auteur: Jonneke Vink

Verder lezen?