De gebonden beschikking

Auteur: Fennette van de Kamp

De gebonden beschikking

Stel dat de gemeente aan je buurman of buurvrouw een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bouwwerk zoals een dakterras. Je maakt je zorgen over je privacy, want zittend vanaf het dakterras wordt er direct in jouw achtertuin gekeken. Je vraagt het dossier op bij de gemeente, dient een bezwaarschrift in en ontvangt vervolgens een beslissing op bezwaar. In de beslissing op bezwaar wordt kort gezegd dat jouw bezwaarschrift ongegrond is, omdat er sprake is van een ‘gebonden beschikking’. Wat betekent dat voor je?

Wat is de gebonden beschikking?
Bij een gebonden beschikking is er sprake van een beperkt toetsingskader. De gemeente verleent de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, beter bekend als de Wabo. Het gaat immers om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk.
Een dergelijke aanvraag wordt vervolgens getoetst aan artikel 2.10 van de Wabo. Artikel 2.10 van de Wabo behelst een limitatief-imperatief stelsel. Dit betekent dat als de weigeringsgronden van artikel 2.10 van de Wabo zich niet voordoen, het bestuursorgaan gehouden is de omgevingsvergunning te verlenen.
Vervolgens toetst de gemeente de aanvraag aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de redelijke eisen van Welstand. Wanneer de aanvraag ook aan deze regels voldoet kan de gemeente de aanvraag voor het verlenen van een omgevingsvergunning niet weigeren.

Wat kun je doen?
De conclusie dat er sprake is van een gebonden beschikking kan voor jou, als belanghebbende, enigszins onbevredigend aanvoelen. Het lijkt er immers op dat je geen invloed meer kunt uitoefenen op de besluitvorming van de gemeente.
Het element van de toetsing van een gebonden beschikking waar je echter wel invloed op kunt uitoefenen is bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Bij de concept vaststelling van een nieuw bestemmingsplan wordt deze ter inzage gelegd zodat je een zienswijze in kunt dienen. Als de gemeenteraad besluit het bestemmingsplan definitief vast te stellen kun je rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Op die manier kun je ervoor zorgen dat je persoonlijk wordt meegewogen bij de vaststelling van het bestemmingsplan en later een rol gaat spelen bij het verlenen van een omgevingsvergunning.

Zorg dat je geabonneerd bent op de lokale gemeentekrant, zowel digitaal als op papier en werp regelmatig een blik op de website www.officielebekendmakingen.nl. Zo blijf je op de hoogte van wat er speelt in jouw buurt en kun je eventueel actie ondernemen.

Laatst gepubliceerd

Lees hier onze laatst gepubliceerde blogs.

Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Auteur: Geerten ten Bolscher
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Auteur: Jonneke Vink
Wat is kinderalimentatie?
Wat is kinderalimentatie?
Auteur: Jonneke Vink

Verder lezen?