Betaal belasting op tijd

Auteur: Gastauteur

Betaal belasting op tijd

De coronacrisis tast vele zekerheden aan. Naast alle gevolgen voor de gezondheid, raakt deze pandemie ook velen in hun portemonnee. Dan is natuurlijk onder andere te denken aan mensen die hun baan dreigen kwijt te raken, of bedrijven die te maken hebben met (fors) omzetverlies. Duidelijk is dat het coronavirus in korte tijd vroegere vanzelfsprekendheden stevig of zelfs voorgoed heeft veranderd. Het betalen van belasting is echter een zekerheid die blijft. Daarbij is het van groot belang om dat op tijd te doen.

Al langere tijd kent de Belastingdienst voor het doen van aangifte mogelijkheden tot het aanvragen van uitstel. Sinds de coronacrisis zijn er daarnaast voor ondernemers nieuwe mogelijkheden tot het aanvragen van uitstel ontstaan. Veel bedrijven zijn immers logischerwijs in problemen geraakt door allerlei beperkende maatregelen.

Belangrijk is wel om te beseffen dat bij het betalen van belasting geldt dat uitstel geen afstel betekent. In alle gevallen is het van groot belang om op tijd belasting te betalen. Als dat een fractie te laat wordt gedaan, heeft dat niet per se altijd enorme gevolgen. Toch is het beter om het niet zover te laten komen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de verwerkingstijd van banken. Er is namelijk pas officieel betaald op het moment dat het geld op de rekening van de Belastingdienst staat. Daarbij is het meestal een kwestie van slechts een paar dagen, waarna het te laat betalen van belasting wel grote financiële consequenties heeft. Afhankelijk van hoe lang het duurt voor er alsnog betaald wordt, verandert een herinnering in een aanmaning of zelfs een dwangbevel. Wanneer dat laatste het geval is, is het mogelijk dat de Belastingdienst beslag legt op bijvoorbeeld persoonlijke eigendommen of loon. Het spreekt voor zich dat de consequenties daarvan ingrijpend zijn.

In een blog ontbreekt de ruimte om gedetailleerd op specifieke situaties in te gaan. Laat vooral heel helder zijn dat het van wezenlijk belang is om op tijd belasting te betalen. Wanneer het niet lukt om dat binnen de geldende termijn te doen, is goede voorlichting over uitstelmogelijkheden zeer aan te raden. Indien er daadwerkelijk uitstel wordt verleend, moeten nieuwe termijnen uiteraard wel in het oog gehouden worden.

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ is de overbekende slogan die de Belastingdienst tot voor kort gebruikte. Natuurlijk zal het betalen van belasting doorgaans nooit als leuk ervaren worden, maar door het op tijd te doen, maakt de belastingbetaler het zichzelf wel gemakkelijker.Afbeelding: Unsplash

Laatst gepubliceerd

Lees hier onze laatst gepubliceerde blogs.

Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Auteur: Geerten ten Bolscher
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Auteur: Jonneke Vink
Wat is kinderalimentatie?
Wat is kinderalimentatie?
Auteur: Jonneke Vink

Verder lezen?