Bouwen, verbouwen, wat komt daar juridisch bij kijken?

Auteur: Geerten ten Bolscher

Bouwen, verbouwen, wat komt daar juridisch bij kijken?

Heb je plannen om iets te gaan bouwen of verbouwen? Om een woning te realiseren of juist om een nieuwe bedrijfskavel te kopen? Is hier een vergunning voor nodig? Is het voornemen in overeenstemming met het bestemmingsplan?

Allerlei vragen waar je wellicht in eerste instantie niet aan denkt, maar welke wel relevant zijn, vanuit het ruimtelijke-planologische spoor! Het komt namelijk regelmatig voor dat een bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan.

In deze blog gaan we dieper in op bovengenoemde materie.

 

Je hebt een bouwinitiatief?
Dan krijg je te maken met het geldende bestemmingsplan. Eerste stap bij een initiatief is dus ook om het aanwezige bestemmingsplan op te zoeken. Je kunt bij de gemeente de huidige bestemming van een gebouw of een stuk grond opvragen. Tegenwoordig zijn de meeste bestemmingsplannen echter gewoon online te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Past het voornemen niet binnen de vigerende bestemmingen? Dan is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Ook kan een uitgebreide omgevingsvergunning aan worden gevraagd bij de gemeente.

Voordat je bovenstaande twee opties nader gaat uit werken of onderzoeken, is het verstandig om de gemeente te vragen wat zij van je voornemen vinden. Dit kan met een principeverzoek.

 

Waar moeten we aan denken bij een principeverzoek?
In veel gevallen is een principeverzoek een mooi middel om meer inzicht te krijgen in de bereidwilligheid van de gemeente om medewerking aan de plannen te verlenen. Kort samengevat is een principeverzoek een uiteenzetting van het voornemen, waarin in grote lijnen wordt aangegeven wat de plannen zijn met een motivatie waarom de gemeente hieraan medewerking zou moeten verlenen.

Het voordeel van het vooraf indienen van een principeverzoek is dat de plannen niet tot in detail uitgewerkt moet zijn en dat er nog geen kosten gemaakt worden voor eventueel bijbehorende onderzoeken.

 

Zijn er ook praktische zaken waar we aan kunnen denken?
Jazeker! Wil je een woning of woningen gaan bouwen op een bepaalde locatie (denk aan bijvoorbeeld Ruimte voor ruimte of Rood voor Rood), kijk dan of er bedrijven of misschien wel agrarische bedrijven in de buurt zitten, dit kan gevolgen hebben voor verschillende milieuzaken. Wegen en snelwegen die in de buurt liggen kunnen ook gevolgen hebben voor het planvoornemen. Met andere woorden: een initiatief is vanuit het omgevingsrecht gezien vaak complexer dan in eerste instantie wordt aangenomen!

 

Hoe kan een voorstel het beste bij de gemeente worden voorgelegd?
Door het laten maken van een visual. Je laat een architect een ontwerp tekenen met hetgeen dat je graag wilt laten bouwen. Dan krijgt de gemeente direct een goed beeld en weten ze hoe het object in de omgeving staat. Het is daarbij goed deze visual gepaard te laten gaan met een doordacht voornemen, wat bijvoorbeeld reeds getoetst is aan het gemeentelijke beleid en de diverse milieuaspecten. Dit komt de haalbaarheid alleen maar ten goede!

 

Als er dan een voorstel voor een bestemmingsplan is en deze goed is gekeurd, kan er dan niets meer gewijzigd worden?
Dat ligt aan de wijziging of herziening van het bestemmingsplan zelf. Dus wat staat er beschreven in het bestemmingsplan, hoeveel flexibiliteit is hierin opgenomen, zijn er afwijkings- of wijzigingsmogelijkheden?

We hopen dat je middels deze blog weer een stuk wijzer bent geworden over de voorbereiding van en het wijzigen van het bestemmingsplan. Nog steeds vragen? Van harte welkom op onze spreekuren, we adviseren je graag uitgebreider!

 

Laatst gepubliceerd

Lees hier onze laatst gepubliceerde blogs.

Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Auteur: Geerten ten Bolscher
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Auteur: Jonneke Vink
Wat is kinderalimentatie?
Wat is kinderalimentatie?
Auteur: Jonneke Vink

Verder lezen?