Arbeidsrecht: De beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Auteur: Thomas van ‘t Hul

Arbeidsrecht: De beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Zowel bij de werknemer als bij de werkgever kan de wens ontstaan om de arbeidsovereenkomst te beëindigen tegen de zin van de andere partij, werkgever dan wel werknemer, in. Het eenzijdig beëindigen van een arbeidsovereenkomst wordt daarom ook wel opzegging genoemd. Er zijn diverse redenen die een rol kunnen spelen in de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het kan zich namelijk voordoen dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wilt opzeggen omdat deze de wens heeft te reorganiseren. Vanuit een ander licht bezien zou het ook kunnen dat de werknemer de arbeidsovereenkomst wil opzeggen, omdat hem een beter betaalde baan wordt aangeboden bij een andere werkgever. De hamvraag is nu echter hoe het eenzijdig opzeggen van een arbeidsovereenkomst nu precies werkt en wat wel en niet mag hieromtrent.

De opzegging van de arbeidsovereenkomst is een eenzijdige rechtshandeling. Dit houdt in principe in dat zonder medewerking van iemand anders de arbeidsovereenkomst opgezegd kan worden. Aan de opzegging zijn echter wel enkele hoofdregels verbonden die in de wet zijn vastgelegd. Ten eerste moet er een redelijke grond zijn. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst niet zonder goede reden opgezegd kan worden. Ten tweede heeft de werkgever als die wilt opzeggen een herplaatsingsverplichting. Dit betekent min of meer dat hij de arbeidsovereenkomst pas kan opzeggen als het niet meer mogelijk is om de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van eventuele scholing, te herplaatsen elders in het bedrijf. Wellicht op een andere afdeling of in een andere functie die beter bij de capaciteit van de werknemer past. Een derde hoofdregel is dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig kan opzeggen zonder de schriftelijke toestemming van de werknemer zelf. De werkgever dient de werknemer feitelijk dus te vragen of hij de arbeidsovereenkomst tussen hen mag opzeggen. Ontbreekt deze toestemming, dan dient de arbeidsovereenkomst beëindigd te worden met toestemming van het UWV als het gaat om bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte van de werknemer. Is er geen sprake van één van deze twee gronden, dan dient de werkgever toestemming te krijgen van de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over disfunctioneren van de werknemer, het gedrag van de werknemer dat aanleiding vormt voor het ontslag of een verstoorde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst dan ontbinden op grond van de wet.

De wet regelt echter ook omstandigheden die niet kunnen leiden tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Met andere woorden, als de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd, omdat zich een bepaalde situatie voordoet op het moment van de opzegging. Deze worden de opzegverboden genoemd. Voorbeelden hiervan zijn dat de werknemer ziek of zwanger is en dat de werkgever daarom wilt opzeggen of omdat de werknemer lid is van een bepaalde vakbond of deelneemt aan activiteiten van deze vakbond. Een ander voorbeeld is dat de werknemer graag vrij wilt om de eventueel opgebouwde vakantiedagen te gebruiken, de werkgever dit niet aanstaat en daarom als reden ziet om de arbeidsovereenkomst op te zeggen of dat de werkgever opzegt omdat de werknemer heeft aangegeven niet te willen werken op religieuze rustdagen.

Het is dus mogelijk voor de werkgever of de werknemer om een arbeidsovereenkomst op te zeggen onder bepaalde omstandigheden, maar dan moet er wel voldaan worden aan de wettelijke eisen.

Laatst gepubliceerd

Lees hier onze laatst gepubliceerde blogs.

Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Rechtswinkel Nunspeet heeft vanaf heden een nieuw onderkomen voor de spreekuren!
Auteur: Geerten ten Bolscher
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Mijn ex-partner is gestopt met het betalen van (kinder-)alimentatie, wat kan ik doen?
Auteur: Jonneke Vink
Wat is kinderalimentatie?
Wat is kinderalimentatie?
Auteur: Jonneke Vink

Verder lezen?